معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی: با پیگیری‌های مدیریت شهری خوشبختانه مجوز خانه هنرمندان مشهد به ثبت رسیده است.

باید به هنرمندان مشهد تبریک گفت بابت این اتفاق خوب، ولی خانه هنرمندان دقیقا قراره چه‌کار بکنه ؟! اگه قراره مثل خانه مطبوعات باشه که به نظرم هزینه‌شو بدید به خود هنرمندان راضی‌تر هستن