در‌ب‌های حرم مطهر شاهچراغ (ع) به روی مردم باز شد

تا کور شود هر آنکه نتواند دید