سخنگوی وزارت آموزش و پرورش: برای هفت میلیون دانش آموز، معلم ورزش نداریم.

احسنت به این مدیریت!!