وحدتی، سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد: مهم‌ترین عامل کمبود داروهای سرماخوردگی و به‌ویژه داروهای اطفال، پیک ناگهانی سرماخوردگی و آنفلوآنزا در مشهد است.

عذر بدتر از گناه!! پیش بینی این وضعیت هم که یعنی کشک!