نخست وزیر امارات گفت که رشد اقتصادی امارات در سال ۲۰۲۲ از مرز ۲۲ درصد فراتر رفت و تجارت خارجی این کشور در شش ماه نخست سال جاری از یک تریلیون درهم معادل ۲۷۲ میلیارد دلار فراتر رفته است

تا همین چند سال پیش دست چپ و راستشون رو بلد نبودن