دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نامه ای به وزیر صمت: مردم دیگر توان خرید پارچه و چادر مشکی را ندارند

کاری کنیم که گرانی به پین مردم لطمه نزنه !!!