عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران: حداقل قیمت لباس فرم دخترانه در مقطع دبستان ۳۵۰ هزار تومان و پسرانه در مقطع دبستان حدود ۳۰۰ هزار تومان است.

کاش کسی به خاطر نداشتن پول بدون لباس فرم نمونه!!