تورم اجاره مسکن در تهران از سال گذشته تا کنون به ۶۰٪ رسید که طی ۳ دهه اخیر بی‌سابقه است.

مرسی از دولت عزیزمون که سقف اجاره مسکن ۲۵ درصد تعیین کرده بودن!!