طبق مشاهدات در سایت‌های بلیت فروشی بهای بلیت پروازهای ایرلاین‌های خارجی به مقصد پاریس به مراتب ارزان تر از بهای بلیت پرواز به نجف آن‌هم در یک روز مشترک می‌باشد.

باید به این جمله فکر کرد و گریه کرد !