رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: علی‌رغم اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها، تورم توسط دولت کنترل شده است.

با پوست و گوشت و استخوان نحوه کنترلتونو فهمیدیم