انسیه خزعلی: حضور زنان در ورزشگاه تصمیم وزارت ورزش بود. فشار فیفا در این تصمیم اثر گذار نبود و اینکه این امر تداوم می‌یابد یا خیر را باید از وزارت ورزش پرسید.

بله کاملا درسته، اصلاااا بخاطر فشار فیفا نبود!!