گردش مالی مکمل‌های ورزشی به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان رسید

همه ورزشکارای ما که طبیعی کار میکنن، معلوم نیست اینا رو کی مصرف میکنه