برگزیدگان کنکور به غیر از یک نفر، همه در مدارس نیمه‌دولتی و غیرانتفاعی درس خوانده‌اند.

دوستان که میگفتن مدارس دولتی با بقیه مدارس فرقی نداره !!