رئیس سازمان محیط زیست در حاشیه جلسه هیأت دولت: سیل کاملاً قابل مدیریت است و نباید در مدیریت آن از مسیرهای هزینه‌بر اقدام کنیم.

تازه مدیریت کردین این مقدار کشته دادیم ؟!