نت بلاکس اعلام کرد: ۲۱ درصد از اینترنت ایران دچار اختلال شده است و اختلال همچنان ادامه دارد.

پیشرفت سرعت اینترنت از نظر شما اینه آقای وزیر؟؟