پوستر دوره‌های تصویرسازی فشن که قرار است توسط یک شرکت خصوصی در مشهد برگزار شود .

ما از اینکه تو دوره چه اتفاقی میخواد بیفته خبری نداریم ولی از پوستر طراحی شده کاملا مشخصه که دوره در چه سطح بالایی از فرهنگ قراره برگزار بشه! واقعا لازم بود همه جای یک خانم در پوستر مشخص بشه؟!