بازدید استاندار خراسان رضوی از روزنامه خراسان به مناسبت هفتاد و یکمین سال انتشار این روزنامه .

دوستان عزیز دلواپس که این چند روز شهرآرا رو مورد الطاف خودشون قرار دادند از امروز شروع میکنن به انتقاد که چرا باید استاندار بره بازدید یک روزنامه اونم روزنامه‌ای که به اصولگراها نزدیکه و …