روزنامه جام جم وابسته به صداوسیما با تاکید بر موضوع افزایش جمعیت؛ خواستار ترویج سبک زندگی رونالدو و برخی سلبریتی های غربی در زمینه فرزندآوری شده است!

میشه یک هزارم امکانات رونالدو هم بهشون بدین ؟