جعفر تشکری هاشمی عضو شورای شهر تهران: بجای خرید اتوبوس دست دوم، همین اتوبوس های خراب را تعمیر کنید

اتوبوس نو هم مد نظرتون نیست کلا؟!