توییت وزیر راه و شهرسازی درباره هزینه‌های بالای اجاره مسکن : حرکتی اساسی به جای مُسکن‌های زودگذر آغاز میشود.

از این حرفا که زیاد زده شده اما دریغ از عمل