بر اساس جدیدترین گزارش‌های رسمی منتشر شده، تاخیر در پرواز شرکت های هواپیمایی داخلی ۱۹ گانه در اردیبهشت ماه بیش از ۳۱ هزار ساعت نسبت به ماه گذشته رشد داشته و متوسط آن به ۹۰ دقیقه در هر پرواز تاخیر دار رسیده است.

وقت و هزینه مردم اصلا مهم نیست