مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت: ٣٠ درصد خانوارهای کشور با کمبود دریافت انرژی غذایی روزانه مواجه هستند

وقتی شما میگین ۳۰ درصد باید رو ۶۰ درصدحساب کنیم