حمیداوی، مالک تیم شهر خودرو در صحن علنی شورای شهر : بدون حمایت شورا و مدیران شهری، شهر خودرو آسیایی نمی‌شد .

ضمن تشکر از شورای شهر پنجم برای شور و نشاط ایجاد شده در شهر، البته باید بودجه اختصاص داده شده به فوتبال کاملا مشخص باشه و اینو مردم مشهد کاملا در جریان باشن که یه موقعی تیم شهرداری نشه کلا .