مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی درباره تاثیر استخراج رمزارز بر پایداری شبکه برق ایران، اعلام کرد سیاست ممنوعیت استخراج رمزارز مانع گسترش آن در کشور نشده و سیاستی شکست خورده است. در بدبینانه‌ترین حالت تنها ١٠ درصد از کسری برق کشور به حوزه استخراج رمزارز مرتبط است.

نتیجه تصمیم گیری بدون پژوهش میشه همین