رييس سازمان نظام مهندسی: متروپل به صورت عجيبی ساخته شده اين فرد آنقدر قدرت داشته كه بعد از ساخت و ساز اقدام به دريافت پرونده كرده است. اين ساختمان پرونده ندارد و نفوذ به قدری بوده كه درباره اين پروژه بزرگ اصلا پرونده در معاونت مربوطه مشاهده نشده است

همین نفوذی که میگین کیه پیداش کنین ببینیم راست میگین!!