مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مخالفان سرسخت واردات خودرو است: محصولات ایران خودرو قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی است

بله، هم در کیفیت، هم در قیمت ‌و هم در تعداد کشته‌های سالیانه