افت ۶۰ تا ۷۰ درصد فروش نان فانتزی/ نرخ یک کیسه آرد ۱۰ برابر شده است‌‌

همه داریم لاکچری میشیم! درسته پولدار نشدیم ولی نون داره غذای پولدارا میشه