نماینده کرمانشاه: بیش از ۵۰ درصد کولبران دارای مدارک بالای لیسانس هستند/ ۱۰ درصد زنان پاوه، اورامان و مریوان کولبرند؛ بیشترشان نیز سرپرست خانوارند

ماشالله به شما که نماینده اونایین و وضعشون اینه