رییس اتحادیه قنادان : مواد اولیه تولید شیرینی ۱۰۰ درصد گران شده است. هر قوطی روغن ۱۰ کیلوگرمی از ۱۶۰تا ۱۷۰ هزار تومان به بیش از ۸۵۰ هزار تومان رسیده است

خب دوستان، دیگه شیرینی هم نمیشه خورد