رئیس جمهور: دولت برای حفظ آرامش بازار و تامین معیشت مردم تا زمان عرضه کالابرگ الکترونیکی در اجرای ساماندهی یارانه ارز ترجیحی، مبالغی را به عنوان کمک هزینه معیشتی پرداخت خواهد کرد.

بهتر نبود برای حفظ آرامش جامعه یارانه میدادین بعد اجناس رو گران می‌کردین؟!