عرضه شکر با کد ملی در برخی نقاط کشور. گزارش‌های دریافتی از شهروندان بیانگر کمبود و سهمیه‌بندی مواد غذایی و عرضه برخی اقلام خوراکی با ارائه کد ملی در کشور است.

هیچ وقت فکرشو میکردین کد ملی اینقدر مهم بشه که باهاش شکر بدن ؟!