سفیر روسیه در تهران: حجاب و ممنوعیت مشروب مانع سفر روس ها به ایران است؛ این دو، مانعی جدی ست که صراحتا به ایرانی ها هم گفته ام.

حتما دوست دارین این دو مانع جدی رو براتون برداریم!