توئیت یک سال قبل وزیر کار : مردم شریف ایران، مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است، به شرط اینکه رئیس جمهوری انتخاب کنید که نفع خودش، وزرایش، دوستان و بستگانش در گرانی نباشد

یعنی به گفته خود شما الان باید به شما شک کنیم ؟!