آتش نشانی مشهد :از مجموع ۳۵ بیمارستان در مشهد ، فقط یک بیمارستان تاییدیه آتش نشانی دارد .

خب مهم نیست که! آتش سوزی میشه و چند نفر تو آتش میسوزن بعد میان میگن ما قبلا چندین بار تذکر داده بودیم که تاییدیه نداشته! جون مردم هم که هیچی !! خب برادر من وقتی چند بار اخطاریه فرستادی انجام نداد برو پلمپ کن تا بفهمه جون مردم شوخی نیست.