مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی:در شروع سال تحصیلی ۹۸ با کمبود ۱۶ هزار نفر نیروی انسانی مواجه هستیم و با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مختلف سعی خواهیم کرد چالش کمبود معلم را نداشته باشیم و کلاس‌ها با حضور معلم فعالیت خود را آغاز کنند.

حالا شما هوای همین معلم ها رو داشته باشین که مجبورن برای امرار معاش به فکر شغل دوم باشن، اضافه کردن معلم پیشکش