معاونت بهداشت وزارت بهداشت: کمترین رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در مدارس / میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی کشور از ۱۷ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، ۴۸.۰۵ درصد بوده که سالن‌های سینما و تئاتر با ۸۵.۷۱ درصد بیشترین و مدارس با ۳۵.۷۸ درصد کمترین میزان رعایت را داشته‌اند.

عیبی نداره، صداش بعد از یک ماه در میاد، پیک هفتم !!