مدیر بازاریابی و بهره‌برداری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد: طرح ورودی ۳۰‌هزار‌تومانی شهربازی مجوز لازم از دستگاه‌های ناظر شامل شهرداری و سازمان صنعت و معدن را دریافت نکرده، با این‌حال پیمانکارِ بهره‌بردار طرح را اجرایی کرده بود .

خیلی جالبه! انگار نه انگار که باید نظارت وجود داشته باشه! مقام مسئول ما به راحتی میان و میگن پیمانکار چندین ماهه داره غیرقانونی از مردم پول اضافی میگیره و چرا  بازرسی شهرداری متوجه نشده معلوم نیست! همه چیمون به همی چیمون میخوره .