وضعیت آسفالت در شهرک شهید رجایی مشهد (خیابان شهید فولادی شهید فولادی)

خوبه دیگه به این خوبی نصفش رو براتون ترمیم کردند، نکنه انتظار دارین همشو آسفالت کنن!بودجه نیست برادر میفهمین.