مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو: ۳ شرط برای عدم مواجهه با کمبود دارو در ۱۴۰۱ / اولا باید ارز داده شود، دوما باید منظم داده شود، سوما تنوع ارزی برای پرداخت وزارت بهداشت باید دیده شود

خب بگو سال دیگه کمبود دارو داریم، چرا اینقدر میپیچونین