جبار قوچان نژاد، معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی: امروز با امضا سید علی اکبر هاشمی جواهری، سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی مجوز باشگاه «شهرخودرو مشهد» تأیید شد.

خیلی خوب شد، حالا دیگه پدیده سقوط نمیکنه، شهرخودرو سقوط میکنه