اهالی «شهرک ‌شهید رجائی» مشهد با پرداخت اجاره کتابخانه منطقه، جلوی تعطیلی آن را گرفتند .

حتما میدونید که این منطقه جزو مناطق کم برخوردار شهر محسوب میشه و  مردم این مناطق با مشکلات مالی مواجه هستند ولی این کار اونا نشون میده که فرهنگ خیلی مهمتر از پول و بالا شهرنشینی هست.