احداث  رمپ با شيب ٢٠ درصد برای کالسکه و ویلچر بین هفت تیر و هنرستان .

حالا اینکه حداكثر شيب بايد ٨ درصد باشه مهم نیست ولی انصافا کی با كالسكه و ويلچير از پله برقی استفاده میکنه که بخواد از رمپ بعدش استفاده کنه؟! شاید کاربری‌اش سرسره برای کودکانه ما خبر نداریم!