معاون گردشگری اداره‌ کل میراث فرهنگی خراسان رضوی: جلوگیری از فعالیت واحدهای اقامتی غیرمجاز مشهد در ایام نوروز

جمله معروفی که هر سال می‌شنویم ولی …