صاحبان واحدهای صنفی مکلف شدند بعد از دریافت واکسن کرونا، کد هوشمند، نشان سلامت و تایید واکسیناسیون را دریافت و آن را در واحد صنفی خود نصب کنند.

حالا اونایی که هیچکدوم از این کارها رو‌ نکردن چی میشه ؟