رئیس ستاد اربعین شهرداری مشهد: کاروان هزار نفری خدام‌الحسین(ع) شهرداری به کشور عراق اعزام خواهد شد.

خدمت به امام حسین خیلی خوبه ولی در مشهد خیلی مشکلات داریم پس ای کاش پول شهر مشهد برای مردم مشهد و زائرین امام رضا خرج بشه البته که یکی از وعده های این دوره مدیریت شهری همین موضوع بوده.