حجازی، مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی:
این استان در پدیده همسر آزاری رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده و در حال حاضر میانگین همسر آزاری در خراسان رضوی ۱۵۰ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که نسبت به میانگین کشوری رقم بالاتری است.

باز جای شکرش باقیه که ایندفعه رتبه اول مال ما نیست! البته در جریانید که این آمار درست نیست ها، چون مشهد زائر و مسافر زیاد داره!!