نشست مجدد آسفالت تازه تعمیر تقاطع پیروزی و هفت تیر

واقعا باید قدر این پیمانکاران محترم شهرداری رو بدونیم که انقدر با کیفیت کار میکنن و اینجوری وجدان کاری دارند!! فقط اینکه چرا ادامه همکاری میدن باهاشون جای بحث داره!