«پژمان‌فر» نماینده مجلس: افزایش قیمت مرغ خلاف قانون و ظلم به مردم است.

مطمئنید که فقط افزایش قیمت مرغ ظلم به مردمه؟؟ والا الان گرونی همه چیز نماد بارز ظلمه، مخصوصا به قشر ضعیف جامعه!! کی به فکره؟؟