شهرداری مشهد در رتبه سوم لیست دستگاه هایی که بیشترین سند را در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر کرده اند .

به به بالاخره تو یه لیست خوب صاحب مقام شدیم ها! حالا شما خیلی به رتبه استانداری خراسان رضوی دقت نکنین، دیگه باید اول و آخر جدول رو حفظ میکردیم.