معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی: هم اکنون نان در شهر هرات کشور افغانستان با توجه به اینکه قیمت تمام شده تولید آن بیشتر از خراسان رضوی است با قیمت کمتر و کیفیت مناسب تری به مردم عرضه می‌شود.

با احترام کامل به برادران افغان ولی دم شما گرم که یه کاری کردین که ما با این همه ادعا باید حسرت نون افغانی‌ها رو هم بخوریم! مدیران عزیز همینجوری برید جلو که پرتگاه یکم جلوتره.